Lokomobila

Lokomobila – początkowo był to przewoźny zespół napędowy, zawierający: kocioł parowy, maszynę parową i urządzenie transmisyjne, konstrukcyjnie zbliżony do małego parowozu, ale bez własnego napędu. W miarę rozwoju konstrukcji dodawano przymiotniki uściślające, ale zawsze był to zespół napędowy stanowiący zwartą całość w przeciwieństwie do siłowni z wydzielonym kotłem i silnikiem. Przeważnie silnik parowy był mocowany na kotle, rzadziej do jego boku.

Szeroko stosowana w XIX i na początku XX wieku do napędu: małych zakładów, maszyn rolniczych w folwarkach, pomp itd. Zastąpiona silnikiem spalinowym i elektrycznym. Często dodatkowo dostarczały parę odlotową do ogrzewania i gorącą wodę, a w późniejszym czasie wyposażone w prądnicę były lokalną elektrownią.

Lokomobila_prawy_przod_k[1]

 

Skutki rewolucji przemysłowej

Społeczne:

 • urbanizacja związana z masową migracją ludności ze wsi do miast
 • postęp wiedzy medycznej i higieny
 • zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie – zwiększenie w przemyśle
 • prawo pracy
 • powstanie związków zawodowych
 • narodziny ruchu robotniczego i ideologii socjalistycznej
 • wzrost liczby ludności, przede wszystkim w miastach
 • zmiana struktury społeczeństwa z agrarnego, o przewadze ludności wiejskiej, na społeczeństwo przemysłowe, w którym przeważa ludność mieszkająca w miastach
 • upadek znaczenia rzemieślników, chłopów oraz wielkich właścicieli ziemskich
 • wzrost znaczenia nowej klasy robotników i burżuazji przemysłowej
 • demokratyzacja społeczeństwa
 • skoncentrowanie ludności w obrębie dużych miast
 • nowe ruchy społeczne

Gospodarcze:

 • zwiększenie zapotrzebowania i dążenie do pozyskania tanich surowców oraz opanowania rynków zbytu
 • zwiększenie wydobycia węgla i rud żelaza oraz produkcja stali
 • zwiększenie uprawy bawełny, powstanie plantacji bawełny
 • powstanie i rozwój kolei
 • zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, na statkach oraz na kolei
 • szybszy rozwój miast północnej i północno-wschodniej Anglii
 • rozwój komunikacji miejskiej
 • rozwój transportu wodnego i żeglugi parowej
 • mechanizacja rolnictwa
 • powstanie okręgów przemysłowych
 • industrializacja, powstanie fabryk, kopalń, hut żelaza oraz zakładów metalowych i mechanicznych
 • zanieczyszczenie środowiska

Jethro Tull

Jethro Tull (1674-1741) – angielski agronom.

Jeden z pionierów agronomii, przyczynił się do modernizacji uprawy roli i upowszechnienia oraz rozwoju narzędzi rolniczych. Skonstruował m.in. siewnik w 1701, pozwalający na zagłębianie nasion w ziemi na zadanej głębokości i sianie ich w rzędach. Wynalazł też konne narzędzie do plewienia chwastów.

Jethro_Tull_(agriculturist)

Lokomotywa parowa

Lokomotywa parowa to lokomotywa napędzana silnikami parowymi. Para pochodzi z kotła opalanego najczęściej węglem.

Pierwszą lokomotywę parową zbudował w 1804 roku Richard Trevithick. Za wynalazcę współczesnej lokomotywy parowej uważa się George’a Stephensona. Jego parowóz Rakieta z 1829 r. stał się pierwowzorem wszystkich dalszych konstrukcji.

Ostatnią regularną linię zwykłego ruchu pasażerskiego w Europie obsługiwaną przez lokomotywy parowe zamknięto 31 marca 2014. Było to połączenie Wolsztyn – Leszno w Polsce. Połączenie to zostało reaktywowane od dnia 15 maja 2017 r.

Brassey_Barry_Kent